اسامي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد بدون كنكور دانشگاه زنجان براي سال تحصيلي 97 - 98 منتشر شد .

 

بر اساس اطلاعيه منتشر شده از سوي دانشگاه زنجان ، عطف به فراخوان مورخه هاي 1/2/97  و  29/3/97 ( پذيرش بدون آزمون تحصيلات تكميلي دانشگاه زنجان ) افراد حائز شرايط به شرح ذيل معرفي مي گردند .

 

توجه :

  • پذيرش نهايي منوط به تاييد سازمان سنجش و پس از دريافت تاييد صلاحيت عمومي خواهد بود .
     
  • تائيد يا انصراف با مراجعه حضوري حداكثر تا مورخ 17/5/97 در دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه امكان پذير است .
     
  • داوطلبان پذيرفته نشده حداكثر تا مورخ 13/5/97  درخواست تجديد نظر كتبي را به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه ارائه نمايند .


براي مشاهده اسامي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد بدون آزمون دانشگاه زنجان سال تحصيلي 97 - 98 كليك كنيد .


منبع : دانشگاه زنجان


منبع : اعلام نتايج كارشناسي ارشد بدون كنكور دانشگاه زنجان 97