سازمان سنجش طي اطلاعيه اي مهلت ثبت نام در دوره هاي كارداني نظام جديد در دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي را تمديد كرد .

 

 پيرو اطلاعيه مورخ 97/05/06 به اطلاع كليه متقاضيان ثبت‌ نام و انتخاب رشته در پذيرش دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي سال 97 مي‌ رساند كه ثبت‌ نام فني و حرفه اي 97 براي شركت در پذيرش دوره‌هاي مذكور منحصراً بصورت اينترنتي تا تاريخ 97/05/17 تمديد مي‌ گردد . 

متقاضياني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت‌ نام در آزمون نگرديده‌ اند ، لازم است براساس ضوابط و شرايط مندرج دردفترچه ثبت نام فني و حرفه اي 97 و كد رشته محل‌ هاي تحصيلي و همچنين اصلاحيه مورخ 97/05/06 مندرج در سايت اين سازمان نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند . 

آن دسته از داوطلباني كه قبلا نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده‌ اند در صورت تمايل مي‌ توانند در مهلت در نظر گرفته شده با توجه به اصلاحيه مورخ 97/05/06 نسبت به مشاهده و كنترل اطلاعات ثبت‌ نامي خود اقدام ، و در صورت تمايل اطلاعات مندرج در تقاضانامه خود را ويرايش نمايند .

منبع : سنجش


منبع : فرصت مجدد ثبت نام كارداني فني و حرفه اي 97