سازمان سنجش آموزش كشورطي اطلاعيه اي مهلت ثبت نام و انتخاب رشته كارداني به كارشناسي ناپيوسته 97 براساس سوابق تحصيلي را تمديد كرد .

 

پيرو اطلاعيه مورخ 97/05/06 به اطلاع كليه متقاضيان ثبت‌ نام و انتخاب رشته در رشته‌ هاي داراي پذيرش منحصراًً براساس سوابق تحصيلي ( معدل كل دوره كارداني ) دوره هاي‌ كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397 مي‌رساند كه ثبت‌نام براي شركت در پذيرش دوره‌هاي مذكور منحصراً بصورت اينترنتي تا تاريخ 97/05/17 تمديد مي‌گردد . 

متقاضياني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون نگرديده‌اند، لازم است براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنما و اصلاحات مربوطه ( موضوع اطلاعيه‌هاي مورخ 97/02/29 و 97/03/27 و همچنين اطلاعيه مورخ 97/05/06 مربوط به اصلاحات و اعلام رشته محل هاي جديد علاوه بر رشته‌ هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام ) مندرج در سايت اين سازمان نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند . 

آن دسته از داوطلباني كه قبلا نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده‌اند در صورت تمايل مي‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده با توجه به اصلاحيه‌ هاي فوق نسبت به مشاهده و كنترل اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام ، و در صورت تمايل اطلاعات مندرج در تقاضانامه خود را ويرايش نمايند .

منبع : سنجش

منبع : مهلت مجدد ثبت نام بر اساس سوابق تحصيلي كارداني به كارشناسي 97