دانشگاه تهران به منظور توسعه فعاليت هاي بين المللي در مقطع كارشناسي ارشد دوره مشترك با دانشگاه لوند سوئد برگزار مي كند .

 

توسعه فعاليت هاي بين المللي از اولويت هاي برنامه راهبردي دانشگاه تهران به شمار مي رود كه در اين راستا برنامه ريزي و اجراي دوره هاي مشترك از برنامه هاي اين دانشگاه است .

درحال حاضر دوره مشترك ميان پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران و دانشگاه اينديانا پردو آمريكا در رشته هاي مهندسي برق ، كامپيوتر و مكانيك برگزار مي شود .

همچنين اين دانشگاه دوره مشترك با موسسه مطالعات ملي تغيير آب و هوا ( سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت امور خارجه و دانشگاه تهران ) دارد .

دانشگاه تهران با دانشگاه Karlsruhe آلمان نيز دوره مشترك بين المللي برگزار مي كند .

از ديگر برنامه هاي اين دانشگاه ايجاد دوره مشترك در رشته هاي مهندسي صنايع و مهندسي مكانيك با ENSAM است .

همچنين اين دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد نيز دوره مشترك سنجش از راه دور و جي آي اس با دانشگاه لوند سوئد دارد .

دوره مشترك چهارجانبه يونسكو، دانشگاه تهران، وزارت نيرو و IHE از ديگر برنامه هاي اين دانشگاه است .

اين دانشگاه در حوزه فني و مهندسي نيز با دانشگاه هاي فرانسوي دوره هاي مشترك دارد .

دانشگاه تهران با دانشگاه اراسموس در روتردام نيز در حوزه اقتصاد دوره مشترك بين المللي برگزار مي كند .


منبع : مهر


منبع : برگزاري دوره هاي مشترك بين المللي دانشگاه تهران