هر ساله سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان براي شناسايي دانش آموزان با استعداد و توانا در دو پايه تيزهوشان ششم به هفتم و تيزهوشان نهم به دهم آزمون جامعي بصورت هماهنگ برگزار مي كند . آزمون تيزهوشان از آنجايي كه هر سال فقط يك بار و تنها براي ورودي پايه هفتم و پايه دهم برگزار مي شود نزد خانواده ها حائز اهميت است . كليه دانش آموزان در پايه ششم ابتدايي و نهم مي توانند بعد از خواندن اين مقاله و داشتن شرايط ثبت نام در آزمون تيزهوشان ششم ابتدايي 97 - 98 و آزمون تيزهوشان نهم به دهم 97 - 98 ثبت نام كنند . در اين مقاله مي خواهيم به بيان جزئيات زمان ، شرايط و نحوه ثبت نام در دو پايه ششم ابتدايي و نهم به دهم و همچنين زمان برگزاري و اعلام نتايج تيزهوشان  بپردازيم .

 


 زمان ثبت نام آزمون مدارس تيزهوشان احتمالا از نيمه اول بهمن مي باشد .