براي آمادگي بيشتر دانش آموزان پايه هفتم براي امتحانات نوبت دوم ( خرداد ماه ) ، در اين مقاله نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعي پايه هفتم نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه شاهد طلوع بهمن ارائه شده است . مي توانيد با كليك روي لينك زير به صورت رايگان آن را دانلود كنيد .

 

 

براي دانلود نمونه سوال امتحان مطالعات اجتماعي پايه هفتم نوبت دوم ( خرداد ماه ) مدرسه شاهد طلوع بهمن كليك كنيد .